PokeZoo công cáo sự kiện Vinh Quy Bái Sư

10:57 10/06/2013
Thích 1  Bình luận 0
Tải về máy 
PokeZoo - Your Pet, Your Style

1. Hoa rơi chúc phúc
Thời gian: 0h00p ngày 8/06 đến 23h59p ngày 10/06
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tài khoản nào mua combo vật phẩm đủ mốc trong shop poke sẽ nhậnđược quà tặng tương ứng:

- 2 Túi làm mới cao cấp +10 cánh hoa làm mới chỉ số : tặng 1 thẻ x2 + 2 thẻ mở túi 
- 2 Túi làm mới cao cấp + 20 cánh hoa làm mới chỉ số: tặng 2 thẻ x3,5 + 3 thẻ mở túi 
- 2 Túi quà làm mới cao cấp + 40 cánh hoa làm mới chỉ số : tặng 3 thẻ x3.5 + 5 thẻ mở túi 
- 2 Túi quà làm mới cao cấp + 60 cánh hoa làm mới chỉ số : tặng 3 thẻ x 8 + 8 thẻ mở túi 
Các bạn phải đăng kí báo danh tại forum (những tài khoản nào không đăng kí coi như không hợp lệ và sẽ không nhận được phần thưởng từ BQT)
Yêu cầu:
+ Tên nhân vật:
+ Tên tài khoản/ sever:
+ Thời gian mua vật phẩm, ghi rõ số lượng từng loại
+ Ảnh vật phẩm đi kèm.
Lưu ý: Bạn phải mua gói combo trong cùng 1 thời gian ( ~30p )
Bạn nào báo sai sẽ bị band vĩnh viễn.

2. Sự kiện : Thú cưng dâng thầy
Thời gian: 0h00p ngày 8/06 đến 23h59p ngày 11/06

Trong thời gian sự kiện, thú cưng nào có chỉ số làm mới đạt mốc quy định sẽ được nhận quà
tương ứng của BQT.

Chỉ số tư chất: 
1 chỉ số 1k2 : 2 cầu làm mới cao cấp
2 chỉ số 1 k2 : 1 túi làm mới cao cấp
3 chỉ số đạt 1k2 : 2 túi làm mới cao cấp
6 chỉ số 1k2 : 1 hình ảnh 5 sao tự chọn.

Yêu cầu:
- Các bạn phải báo danh vào top báo danh trong thời gian sự kiện:
Mẫu báo danh :
Tên thú cưng tham gia :
Tên nhân vật :
Tên tài khoản: 
Tên sever:
Ảnh kèm theo được chụp khi làm mới

3. Sự kiện:  Sư đồ song hành thế giới poke

Thời gian: 0h00p ngày 8/06 đến 23h59p ngày 15/06
Trong thời gian sự kiện, các tài khoản được tạo mới nếu có người giới thiệu ( kết sư phụ - học trò ) sẽ được nhận quà tương ứng với mốc khi lên lever:

 Cấp độPhần thưởng Sư phụ  Phần thưởng học trò
 Cấp 20  1 Bùa mana 1 Bùa mana
 Cấp 502 Bùa mana1 Bùa mana + 1 bùa chia sẻ ngày
 Cấp 80 2 bùa mana + 2 bùa chia sẻ ngày1 Bùa mana + 3bùa chia sẻ ngày
 Cấp 100 2 bùa mana + 3 bùa chia sẻ ngày2 Bùa mana + 3 bùa chia sẻ ngày
 Cấp 120  3 bùa mana + 5 bùa chia sẻ ngày3Bùa mana + 3bùa chia sẻ ngày

Yêu cầu : 

-Các bạn phải báo danh vào top báo danh trong thời gian sự kiên theo mẫu :
Tên tài khoản tạo mới :
Tên nhân vật tài khoản mới :
Tên tài khoản “ sư phụ “
Tên nhân vật “ sư phụ”
Tên sever :
Thời gian tạo account mới.
Mốc phần thưởng :
-Các tài khoản phải được tạo mới sau ngày : 8/06

Click xem giới thiệu game

Tải về máy 
Bạn hãy đăng nhập để có thể bình luận!

Chưa có bình luận nào!

DMCA.com